God jul og godt nyttår!

Norges ME-forening ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi håper julen bli en god og fredfylt tid for alle, med akkurat passe mye hyggelig samvær og annen aktivitet.

En særlig tanke går til alle dem som på grunn av sykdommen ikke får deltatt i julen slik de gjerne ville, og til alle familiene rundt dem, som også berøres.

Vi håper og tror at det nye året vil bringe framgang for ME-saken. Vi opplever at vi står ved et skifte i synet på ME – men enda er det langt, langt igjen til alle pasienter behandles med verdighet og respekt, og til hjelpeapparatet virkelig hjelper alle, og ikke gjør allerede syke pasienter sykere.

ME-foreningen vil fortsette å arbeide i det nye året for en bedre hverdag for alle med ME, for øket kunnskap og for mer forskning. Medlemstallet i foreningen har økt, og det er gledelig å se at så menge vil være med på det gedigne dugnadsarbeidet som ME-saken er. Sammen er vi sterke.

Gaver som støtter ME-saken

Ønsker du å gi en julegave som teller, og å bidra til at ME-pasienter får et bedre liv?

Det er flere måter å gjøre det på.

Melder du deg inn i foreningen viser du at du støtter foreningens arbeid. Medlemskontingent er også foreningens viktigste inntektskilde. Antall medlemmer ved nyttår er med på å  avgjøre neste års støtte fra staten. Fram til nyttår er det halv pris på medlemskap ut 2017, og alle som melder seg inn og betaler før 31.12 er med i trekningen av flotte premier.

Det er også mulig å gi donasjoner til foreningen. Foreningens Vippsnummer er 22609 Norges ME-forening

Bilde med teksten "Bli medlem"

Ønsker du å bidra til forskning på ME?

#Millionsmissing og ME-foreningen innsamlingsaksjon, ME-forskning, samler inn penger til biomedisinsk forskning på ME.

Du kan lese mer ved å klikke på bildet under.