Foreningen ønsker å utvikle en likepersonstelefon, for å gi et bedre lavterskel likepersonstilbud til alle med ME.

Hvis du kunne tenke deg å være en av de som er der i den andre enden av røret, for å gi litt råd og støtte, så ta kontakt med foreningen: post@me-foreningen.no. 
Det vil dreie seg om en 4 timers vakt per uke. Enten en formiddag, eller en ettermiddag.
Hvis du har lyst til å føle at du har en jobb å gå til, og ønsker å hjelpe andre, men ikke har nok energi til flere dager i uka, er dette kanskje noe for deg?
Vi arrangerer et 5 timers opplæringskurs i Oslo, 10. november.
Alle som deltar på kurset vil få kursbevis i likepersonsarbeid.
Vi vil også følge opp dere som blir valgt ut etter endt kurs.
Frist for påmelding er 23. oktober