ME-pasienters erfaringer med rehabiliteringsopphold

ME-foreningen ber anmoder alle ME-pasienter – enten de har vært på rehabiliteringsopphold eller ikke – om å svare på en kort spørreundersøkelse.

Det er viktig at de som ikke har vært på rehabiliteringsopphold også svarer, fordi det vil gi oss informasjon om tilbudet rundt i landet, og hvor stor andel av pasientene som er for syke til å reise.

Gjennom undersøkelsen håper vi å finne ut om pasientene er fornøyd med oppholdene, og om hvilke faktorer som bidrar til et godt opphold – eller til et dårlig.

ME-foreningen ønsker å vite mer om hvor mange ME-pasienter som får tilbud om rehabiliteringsopphold, og hvilke erfaringer de har fra oppholdene. Undersøkelsen gjelder både barn og voksne.

Undersøkelsen er åpen for alle med ME-diagnose, uansett om man har vært på rehabilitering eller ikke. Det er viktig at ALLE ME-pasienter fyller den ut, slik at man får informasjon om hvem som får / ikke får tilbud, og hvorfor.

En pårørende kan fylle ut undersøkelsen på vegne av pasienten hvis de er pårørende til barn med ME som  under 18 år, eller til en pasient som er for syk til å fylle ut undersøkelsen selv.

Dette er en kort spørreundersøkelse. Det er maks. 16 spørsmål i undersøkelsen, og det tar ikke mer enn fem minutter å fylle ut. Skulle man bli sliten er det er mulig å gå ut av undersøkelsen og komme tilbake på et senere tidspunkt.

Hvis du har erfaringer som ikke dekkes av spørsmålene, er det mulig å skrive om det i fritekst helt sist i undersøkelsen.

Undersøkelsen er fullstendig anonym, og det vil ikke være mulig å spre opp pasienter på bakgrunn av svarene.

Det er en begrensning på ett svar per IP-adresse.

På forhånd takk til alle respondenter!