Linda Tannenbaums foredrag i Oslo 12. juni 2017

12. juni hold Linda Tannenbaum, lederen for Open Medicine Foundation et foredrag i Oslo.

Foredraget ble holdt i auditoriet på Rikshospitalet. Det var stor interesse, og over 200 personer til stede.

Katarina Lien holdt også et foredrag om treningsintoleranse ved ME.

ME-foreningen har fått lov til å legge ut Lindas slides fra foredraget.

Open Medicine Foundation arrangerte nylig et symposium om ME på Stanford universitet i USA. Symposiet kan ses i sin helhet her.