Kontroversen rundt PACE-studien – fortsatt

Kritikken mot PACE-studien øker i omfang. I juni 2017 viet Journal og Health Psychology et helt nummer til kontroversen.

Både forkjempere og motstandere ble invitert til å skrive, og alle artiklene ble sent til fagfellevurdering. Det er sjelden at en vitenskapelig journal gir ut et slikt spesialnummer. Det er godt å se at kritikken tas på alvor, og at problematikken med studien blir kjent for et bredere publikum.

Inklusjonen av artikler har skapt sin egen storm. En norsk forfatter Brurberg, som ikke fikk sitt innlegg godkjent, publiserte det i stedet på nettstedet Mental Elf, noe som igjen førte til kommentarer fra redaktøren David Marks i Journal of Helath Psychology. På Twitter sier Mental Elf at Brurbergs innlegg er skrevet i samarbeid med Signe Flottorp som er avdelingsleder i Kunskapstjenesten for Helsetjenesten. Der er hun involvert i en ny kunnskapsoppsummering om ME. Brurberg er av forfatterene av et Cochrane review om treningsterapi for ME-pasienter sammen med Lillebeth Larun. Lillebeth Larun er også involvert i den kommende kunskapsoppsummeringen.

Det har bygget seg opp en egen strid om Cochrane-rapporten om treningsterapi. Professor Coyne, som har deltatt aktivt i debatten rundt PACE-studien, retter også skarp kritikk mot forfatterene av Cochrane-rapporten for å ikke ha oppgitt interessekonflikter. Her er lenke til et av Coynes innlegg, og til en kommentar fra Cochrane. Det blir for mye å lenke til hele debatten her, men dette gir en idé om hva det dreier seg om.

Også en annen studie på kognitiv terapi som behandling for ME-pasienter er under kritikk. FITNET-studien tilbød internett-basert kognitiv terapi for ungdom med ME-pasienter, og mente at resulatene var positive. David Tuller har rettet kritikk mot studien og påpeker at ved oppfølging etter to år, fant man ingen forskjell mellom ungdommene som hadde fått terapi og kontrollgruppen. Nå er det publisert en ny analyse av resultatene, som mener å se at ungdommene som fikk terapi hadde dårlige prognose enn det man generelt vet om prognose for ungdom med ME. Med andre ord kan det se ut til at terapien ikke bidro til bedring, men forhindret den.

The Lancet, som publiserte PACE-studien, har ikke svart på oppfordringer om at studien må trekkes tilbake.

Hvorfor er kognitv terapi for ME-pasienter så kontroversielt?

Les mer her.

PACE-studien

Ønsker du å lese mer om PACE-studien, hvorfor den har fått så stor innflytelse og hvorfor den har fått så sterk kritikk?

ME-foreningens nettside har skrevet flere innlegg om saken:

Debatten rundt PACE-studien, kognitiv terapi og gradert trening

Ny analyse av dataene fra PACE-studien

Myten om de «slemme» kritikerne – debatten rundt PACE-studien fortsetter

Det ligger også et innlegg på gjestebloggen:

Hva dataene faktisk viser – en gjennomgang av tallene fra gå-testen i PACE-studien.