Generalsekretærens blogg: Og hva vil framtiden bringe?

ME-syke har en dårligere livskvalitet enn andre syke, og det ikke å bli trodd er ofte det pasientene opplever som det verste. Når selv en del fagfolk beskylder den ME-syke for å være en god skuespiller, så kan det gå ut over selvtilliten for pasientene, for ikke å snakke om at hjelpetilbudet påvirkes. Derfor er det spennende det som skjer på forskingssiden i disse tider.

Invest in Me konferansen i London i juni bekreftet at det skjer mye spennende, og nå kan ikke lenger noen snakke om at sykdommen kan ha et psykisk opphav. Nå går forskerne nemlig mer inn på detaljer, og flere og flere mener at svaret kan ligge i metabolismen.  Andre forskere viser til endringer i hjernen, og en ny studie fra Stanford mener å ha funn som kan brukes i en diagnostisk test. Ennå er det et stort puslespill, men nå begynner man å se et bilde, og mange av de forskjellige funnene kan knyttes til hverandre.  Og det kan nok vente Nobelpriser i fremtiden på en eller annen av forskerne.

Her hjemme har det vært sommer og kontoret til ME-foreningen har hatt et avbrekk på samme måte som andre i Norge. Nå står Arendalsuken for døren, og fredag den 18.august kl.14.00 braker det løs med foredrag fra professor Sommerfeldt fra Haukeland Sykehus og Olaug Bollestad fra KRF og deretter med debatt hvor noen stortingspolitikere deltar. Se program. I år skal vi også prøve ut noe nytt med en «idekafé» etter debatten. Der skal kreativiteten blomstre og gi oss nye ideer om hvordan man kan forbedre situasjonen for ME-syke. Bli med hvis du har lyst!

Det er snart valg, og alle partier har sine løfter om hva de skal gjennomføre de neste fire årene. Spørsmålet vil alltid være hva de kommer til å gjennomføre i praksis. Før sommeren spurte ME-foreningen de fleste partiene om de kunne svare på noen spørsmål om ME for våre medlemmer. Svarene fra partiene finner du på nettsiden vår. Disse svarene er også viktig å ta med oss etter valget, og da skal vi følge opp hver stortingspolitiker som er valgt inn. Det er her kampen også står for vår del: Det å få alle politikere uansett parti med oss i å forbedre situasjonen for de ME-syke.

I november er det Landsmøte og likepersonseminar og allerede nå forbereder vi oss på programoppsett slik at vi får et kvalitetsmessig opplegg. Vi vokser hver dag og er nå 4100 medlemmer – og flere skal vi bli. Derfor kan ikke ingen politikere eller fagfolk prøve å ignorere oss lenger.

I November er det også 30-års markering for forenin gen, og fra en oppstart i 87 med hardt arbeid av de som startet foreningen, er vi nå blitt en sterk landsdekkende forening som skal gjøre sitt beste for at ME-syke for en mer verdig behandling av de offentlige aktører. Godt valg!

Olav

Siden sist

ME-foreningen skal ha et arrangement på Arendalsuken, alle er velkommen! Det blir foredrag og debatt med fagfolk og politikere fra flere partier.

Partiene har svrat ME-foreningen på spørsmål om ME, les svarene her.

Anette Gilje har sluppte plate med stiller sanger om å leve med ME, og har fått mye mediedekning. Her er enda en artikkel.

Filmen Unrest kommer til Bergen til høsten.

Dr. Rosamund Vallings fra New Zealand har arbeidet med ME-pasienter hele sitt yrkesliv, nå har hun gitt ut bok om ME.

Amerikanske Centre for Disease Control har droppet anbefalinger om kognitiv adferdsterapi og gradert trening fra sine nettsider om ME. David Tuller skriver om hvilke implikasjoner dette har.

Forskningsnyheter

Striden om PACE-studien fortsetter.  Det har lenge gått en debatt på sidene til Journal of Health Psychology, og i sommer ga journalen ut en spesialutgave med artikler om PACE-studien. En slik spesialutgave er uvanlig, og forskning.no dekket saken. Alle artiklene er tilgjengelige på nett, men hvis noen ønsker å ha den på papir kan den bestilles fra forlaget.

Professor Montoya ved Stanford i USA har publisert en studie der de fant 17 proteiner som var assosiert med alvorlighetsgrad hos pasientene. 17 cytokiner (immun-molekyler) i blod hos ME-pasienter korrelerer mengden med alvorlighetsgraden av sykdommen. Samlet sett hadde ME-pasientene kun to cytokiner som viste signifikante forskjeller sammenlignet med friske kontroller. Men da forskerne delte pasientene inn etter sykdomsgrad, fant de 17 cytokiner som korrelerte med alvorlighetsgraden.

Her er lenke til flere artikler om studien fra Mercury news, Sciencealert, og Medscape og Stat.

Forskeren Jared Younger har delt foreløpige resultater fra sin studie der han har fulgt opp ME-pasienter over en periode og tatt blod hver dag for å kunne sammenligne blodverdier med dagsform. Han mener han kan identifisere to svært ulike undergrupper av ME.

I juni ble det klart hvilke forskningsprosjekter som fikk penger fra Behov-ME.  ME-foreningen gratulerer dem som har fått støtte! De fire prosjektene som får støtte er:

Les mer på Forskningsrådets nettsider og se dekningen på TV2.

Kavlifondet fortsetter også sin støtte til ME-forskningen på Haukeland.

En norsk masteroppgave har interessante synspunkter på hvordan Nav er på kollisjonskurs med de ME-syke.

I Storbritannia har professor Julia Newton fått midler til en oppfølgingsstudie om muskelfunksjon hos ME-pasienter. Hun har tidligere gjort spennende observasjoner.