Tilrettelegging for velgere i anledning Stortingsvalget

Det begynner å nærme seg Stortingsvalget 11. september og valgkampen er i full gang.

De fleste velgere stemmer på selve valgdagen. Men for mange ME-pasienter kan folkemengdene og kø-ståingen denne dagen ofte være så problematiske at å avgi stemme ikke er mulig. Da kan det være godt å kjenne til hvilke alternativer og tilrettelegginger som finnes. Visste du for eksempel at man har mulighet til å avgi stemme i sitt eget hjem hvis man er for syk til å komme seg til et valglokale?

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming er et godt alternativ hvis man vil unngå lange køer og mye folk når man skal stemme. Fra 10. august til og med 8. september kan man avgi forhåndsstemming i alle kommuner i landet.

Hvis du stemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, trenger du et stempel fra valgfunksjonæren på stemmeseddelen. Så blir stemmeseddelen din lagt i valgurnen i en omslagskonvolutt for deretter å bli videresendt til hjemkommunen din.

Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket ditt, får du utdelt stemmeseddel med partiene, så krysser du av for hvilket parti du vil stemme på. Eventuelt kan du på forhånd skaffe en stemmeseddel fra fylket ditt og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Tidligere hadde man angrerett ved forhåndsstemming, men den ordningen har nå blitt avviklet.

Ambulerende stemmemottak

Hvis du er husbundet og/eller sengeliggende, kan du søke kommunen om å avgi forhåndsstemme via et ambulerende stemmemottak. Da kommer to valgmedarbeidere hjem til deg etter avtale. De har med seg stemmeurne og stemmesedler. Det hele tar bare et par minutter.

Alle kommuner kunngjør ordningen om ambulerende stemmegivning i god tid før valget. Dette gjøres på sosiale medier, i lokalavisen og på hjemmesiden til kommunen. Du kan også henvende deg direkte til kommunen din for mer informasjon om søknadsfrister og hvordan du går frem for å søke i din kommune.

Her er et eksempel på et slikt søknadsskjema for ambulerende stemmegivning (fra Asker kommune)

Stemming på valgdagen

Alle valglokaler skal være universelt utformet, så det er mulig å komme frem med rullestol. På valgkortet ditt står det nærmeste valglokalet oppgitt, men du kan stemme i andre valglokaler i kommunen hvis du foretrekker det.

Her er oversikt over valglokaler både for forhåndstemming eller stemming på selve valgdagen.

 Husk å ha legitimasjon enten du stemmer ute eller hjemme. Valgkortet du har fått tilsendt i posten er også lurt å ha med siden det gjør arbeidet lettere for valgfunksjonærene og å stemme vil dermed gå raskere.

Trenger du mer informasjon?

Noe mer du lurer på?
Da kan du enten henvende deg til kommunen din eller til Valg

ved e-posttwitter, facebook eller hjemmeside.

Godt valg!

Kilde: Valg.no

Arendalsuka 2017

Er du interessert i å vite mer om hva politikerne tenker om ME?

ME-foreningen har invitert politikere og fagfolk til debatt om ME på Arendalsuka 2017.

Les mer om arrangementet “Hva er det ME meg” på Facebook