Når livet sporer av – ny bok om å leve med ME

Boken er skrevet av Kristina Vedel Nilsen, som selv er ME-pasient.

Hun skriver selv om boken:

Denne boken handler om hvordan det er å bli alvorlig kronisk syk. Man følger forfatterens opplevelser fra sykdomsdebut via utredning, diagnose og sorg frem til aksept og mestring. I denne prosessen har hun snakket med flere hundre ME-syke som hver og en har sin historie om hvordan det oppleves å være alvorlig syk.

Et kapittel tar også for seg pårørende. Alvorlig sykdom berører ikke bare den som rammes, men også familie og venner. Boken inneholder også informasjon om praktiske løsninger og hjelpemidler, og en grunnleggende innføring i stønadsordninger og rettigheter.

Boken er delvis finansiert ved hjelp av midler fra Extra-stiftelsen.

«Når livet sporer av» kan bestilles i ME-foreningens nettbutikk, eller bestilles på epost fra ME-foreningens kontor. Epost for bestilling er post@ME-foreningen.no.

Prisen er kr. 189,-

NB! Siste frist for bestilling for levering før jul er kl. 12 14.12.2016.

Bilde av forsiden til "Når livet sporer av - Å leve med ME" av Kristina Vedel Nielsen

«Når livet sporer av» kan bestilles i ME-foreningens nettbutikk, eller bestilles på epost fra ME-foreningens kontor. Epost for bestilling er post@ME-foreningen.no.

Prisen er kr. 189,-

NB! Siste frist for bestilling for levering før jul er kl. 12 14.12.2016.

Kristina står også bak denne vakre filmen: