Verv et familiemedlem og bli med i trekningen av flotte premier!

Fram til nyttår kjører ME-foreningen en vervekampanje, og alle som melder seg inn eller verver et medlem er med i konkurransen om flotte premier.

Hvis du verver et familiemedlem koster det bare 50 kroner for et års medlemskap. Familiemedlemmet må være folkeregistrert på samme adresse som hovedmedlemmet.

Alle medlemmer over 15 år må undertegne på en samtykkeerklæring om at de ønsker å være medlem, er de under 15 må foreldrene undertegne. Skriv inn navnet på hovedmedlemmet i familien i skjemaet under, så sender vi deg samtykkeerklæringen og en giro for medlemskontingent for familiemedlemmene i posten.

Innmelding av familiemedlem

Medlemmene er viktige!

Tenk på foreningen som en gedigen dugnad – en forening er summen av alle medlemmene. Uten medlemmene kan ikke foreningen drives, og dermed heller ikke arbeide for pasientenes rettigheter. Medlemskontingenten, sammen med den statsstøtten som medlemstallet (og aktivitetsnivået) utløser, er ME-foreningens viktigste inntektskilde. Har vi mange medlemmer kan vi gjøre mer.

Foreningen har mange flinke frivillige, men siden de fleste er syke har de begrenset kapasitet. Likevel ble det arrangert 225 ulike likepersonsarrangementer i løpet av det siste året – alt fra kafetreff til foredrag og fagdager. De frivillige gjør en formidabel innsats – men vi trenger friske ansatte for å gjøre mer. Med god økonomi kan vi ansette folk i administrasjonen som arbeider på vegne av alle oss med ME.

Administrasjonen gjør en rekke store jobber. Den har kontakt med politikere i de fleste partiene, og har jevnlige møter der de legger fram ME-pasientenes sak. Foreningen har også kontakt med departementene og Nav. Når lovforslag sendes på høring, leverer foreningen gjennomarbeidede høringssvar. Foreningen har også produsert flere rapporter om ME-sykes forhold, og planlegger flere. Foreningen opplever at rapportene våre blir lest og vurdert, og at de er et viktig virkemiddel. Foreningen sender ut medlemsblad to ganger i året, og det ligger mange ukers arbeid i hvert Nyhetsbrev. Telefonlinjen er åpen inn til kontoret tre dager i uken, og da ringer det konstant. Det er svært mange ME-pasienter som har behov for å prate med noen som forstår, og mange som trenger praktiske råd. Vår flinke generalsekretær, Olav Osland, har reiste Norge rundt for å møte fylkeslag og snakke med sykehus og rehabiliterings-institusjoner, og har opprettet kontakter som vi vil pleie i årene framover.

Men det er så mye, mye mer vi gjerne skulle gjort!

Men for det trenger vi flere folk…

Og for å få flere ansatte trenger vi flere medlemmer…

Tenk på det som et spleiselag – der vi hjelper hverandre å hjelpe alle norges ME-syke. Vi trenger DEG som medlem – og gjerne familien din også.