Hordaland fylkeslag inviterer til fagdag for helsepersonell, torsdag 19. jaunar 2017, i Bergen.
Fagdagen avholdes med støtte fra Kavlifondet, Helse Vest og Sparebanken Vest.

Program for dagen:

Registrering og kaffe kl. 0815-0845

• 0900-0945 Introduksjon ved Pål Iden, ass. fagdirektør HelseVest. Hvordan utvikle kompetanse på ME i Helseregion Vest? Spesialisthelsetjenesten i regionen som premissleverandør til NAV, primærhelsetjenesten og opinionen. Hvordan ivareta pasient-perspektivet?

• 0945-1030 Lege i spesialisering Ingrid Rekeland: “RituxME, CycloME og jakten på medikamentell behandling for ME-pasienter.”

• 1045-11.30 Overlege Kristian Sommerfelt: “Fallgruver og nyttige strategier under diagnostisering og oppfølging.”

• 1130-1230 LUNSJ

• 1230-1315 Fysioterapeut Marianne Svanevik, “Trenger ME-pasienter fysioterapi?”

• 1330-1415 Psykolog Christel Wootton: “Tverrfaglig rehabilitering, hva tilbyr CFS/ME-teamet på Nordås?”

• 1415-1500 Sykepleiere Liv-Kari Johnsen og Grethe Thoner og leder av Brukerrådet ME, Marianne Borg-Stoveland: Brukerstyrt ME-poliklinikk, en modell for fremtidens helsetjeneste? Erfaringer og refleksjoner fra brukere og helsepersonell.”

Fullt program og påmeldingsinformasjon til fagdagen

Velkommen!