HÅP FOR FRAMTIDEN

ME-foreningen har vært på IACFS/ME-konferansen 2016.

Vi var heldige og fikk snakket med noen av de mange pasientaktivistene og forskerne som var til stede.

Engelskspråklige klipp er tekstet på norsk, norskspråklige på engelsk. Vi beklager at lydkvaliteten ikke er god, men vi hadde noen utfordringer med det tekniske utstyret.

Det er egne innlegg med oppsummering av konferansen på norsk og på engelsk.

Kompendiet fra konferansen inneholder abstrakter av alle presentasjonene.

Ordforklaring:

ME, ME/CFS, CFS/ME:
Myalgisk Encefalopati, Myalgisk Encefalopati/chronic fatigue syndrom, ulike betegnelser på samme sykdom, førstnevnte brukt i Norge, den andre i bl.a. USA.
PEM:
Post Exertional Malaise, anstrengelsutløst sykdomsfølelse/symptomforverring.
Rituximab:
Kreftmedisin, antistoff som hjelper immunapparatet.
Cyclofosfamid:
En form for cellegift, immunmodulerende.
NAC:
n-acetylcysteine; Stoff med “evne til å støtte kroppens antioksidant- og nitrogenoksid-systemer under stress, infeksjoner, forgiftninger og inflammatoriske tilstander” (sakset fra Norsk Helseinformatikk)
(Brukes som motgift mot overdose paracet bl.a, vider ut blodårene)
Metabolisme:
Energiomsetning; den kjemiske prosessen, på cellenivå, i kroppen som omsetter luft, mat og andre materialer til stoffer som kroppen behøver for å kunne fungere.
Laktat:
Melkesyre
Mikrobiomet:
Alle mikroorganismer i og på kroppen vår og hvordan disse inte- ragerer med omgivelsene.
Metabolitt-veier:
Metabolismen består av en serie av veier i hvilke en kjemisk forbindelse blir omdannet til en annen ved enzymreaksjoner som finner sted på veien.
Autonome nervesystem:
Autonom = selvstyrende; den delen av nervesystemet som styrer aktiviteten i glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler, “helt av seg selv”

Click here to add your own text