Vi har fått tillatelse til å dele denne oppsummering av Dr Anthony kamaroff fra IACFS/ME-konferansen 2016 i Fort Lauderdale, Florida.

Foreningen har allerede publisert en oppsummering på norsk.