Regjeringen har foreslått endringer i lovverket for arbeidsavklaringspenger

Norges ME-forening har med utgangspunkt i vår NAV-undersøkelse avgitt et høringssvar til forslaget

Mvh,
Norges ME-forening