Har du interesse for ME-saken, og kan tenke deg å gjøre en aktiv innsats for ME-foreningen?

I år skal det velges 3 nye styremedlemmer til foreningens styre. Det er ønskelig med en god fordeling mellom pasienter og pårørende, og også en god geografisk fordeling. For å finne fram til så mange og så gode kandidater som mulig er vi veldig mottakelig for hint, innspill og anbefalinger fra dere.

Innspill kan sendes til Jan Nygård på epost: jnygrd@gmail.com

Foreningens styre møtes ca. 6 ganger i året, noen ganger i foreningens lokaler i Oslo, andre ganger tas møtene på Skype. I hvilken grad styremedlemmene deltar i foreningens drift er individuelt, og er avhengig av helse, tid og mulighet. Styremedlemmer velges for to år av gangen.

Det er også behov for frivillige i fylkeslag og tilknyttet administrasjonen i Oslo. Kunne du tenke deg å gjøre en jobb – liten eller stor – ta kontakt med kontoret på epost: post@me-foreningen.no