I 2015 ble det publisert en Pathway to Prevention”P2P” rapport i USA. Rpporten staket opp en kurs som amerikanske myndigheter burde følge med tanke på å fremme forskning og behandling av ME. 

I rapporten sies det at de ulike diagnosekriteriene har skapt forvirring, og at særlig de videste diagnosekriteriene har skapt forvirring og gjort det vanskelig å tolke forskning.

“Furthermore, the multiple case definitions for ME/CFS have hindered progress. Specifically, continuing to use the Oxford definition may impair progress and cause harm. Thus, for needed progress to occur we recommend (1) that the Oxford definition be retired, (2) that the ME/CFS community agree on a single case definition (even if it is not perfect), and (3) that patients, clinicians, and researchers agree on a definition for meaningful recovery.”

Amerikanske myndigheter har tatt konsekvensen av P2P rapportens anbefalinger angående Oxford-kriteriene og har gjennomgått evidensgrunnlaget for behandlingsanbefalingene for ME/CFS. De har gjort en nye gjennomgang der man så bort fra studiene som brukte Oxford-kriteriene som inklusjonskriterier. Den nye gjennomgangen nedgraderer evidensen for kognitiv terapi og gradert trening til dårlig.

De nye anbefalingene kan leses her.

Cort Johnson har skrevet en god artikkel om dette.