Amerikanske National Institutes of Health sendte i dag ut en pressemelding der de forteller at de kommer til å «styrke bestrebelsene med å fremme forskning på ME, en sykdom der både en nøyaktig diagnose og en effektiv behandling har vært vanskelig å finne». I pressemelding en fortelles det om planer både om store forskningsinitiativ og om samarbeid på tvers av disipliner. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke (nevrologiske sykdommer og slag) vil lede forskningen. Det betyr at at ME ikke lenger sorterer under instituttet for kvinnehelse, som tidligere. Flere kommentatorer har sagt at de håper at det vil føre til at sykdommen tas mer på alvor, og at det vil bli bevilget mer penger til forskning.

NIHs nye tilnærming er basert på Institute of Medicine-rapporten som ble publisert i februar, og på resultatet av Pathways to Prevention møtet. IOM-rapporten foreslo nye diagnosekriterier og et nytt navn for sykdommen, mens P2P pekte ut en retning for videre strategier for forskningen, med tanke på å finne en mulig behandling.

ME-foreninger i flere land har kommentert nyheten.

The #ME-action Network

The solve ME/CFS initiative

Tidsskriftet Atlantic Monthly har også skrevet en artikkel om saken.